top of page

THE RED VIOLIN

Our first instrument has just made the journey from Wales marking the start of our work in Patagonia.  We see the Red Violin

not only as a symbol of Wales, but also of the continuing and developing bond between the Welsh and Patagonian people.

In 2007 Cardiff hosted the Red Violin festival, an eclectic celebration of the fiddle across the arts.  A full-size playable red violin made by Emma Newton, complete with bow and case, was raffled at the end of the festival and won by Shiela Hobbs from Penarth.  Shiela has been playing the violin in folk groups with friends in Wales, Scotland and in London and has now donated it to the Project with the intention of giving it a new musical life.
 

Chris Stock receiving the Red Violin in Penarth from Shiela Hobbs.

The Red Violin made the long crossing to the Chubut province of Patagonia with Welsh television presenter Siân Lloyd, who travelled as a guest of the Argentinean government.  Siân handed

over the instrument in a ceremony to celebrate the birthday of the town of Trevelinsituated in the foothills of the Andes. The Head of the British Council in Argentina, the Minister for Culture and the British Ambassador were there to present the Red Violin to the local community. 

Chris handing over the Red Violin to Siân Lloyd in Cardiff.

The Red Violin has been given to Paz Misurelli and will be used by Professor Demian Luaces for performing and teaching within the Escuela ARCOS in Trevelin for the rest of this year.  It will then be presented to the most deserving student at the school.  We hope it will then travel throughout Chubut performing with different groups, and we are even planning for a return trip to tour around Wales promoting the Project in the future.

Paz Misurelli and Demian Luaces receiving the Red Violin in Trevelin.

Click here to see Demian playing the Red Violin in Patagonia.

'It is a marvellous way to end my years with the violin so thank you for your amazing project and for including my tiny contribution.' - Sheila Hobbs, Penarth

"I think it's really exciting that the Red Violin has been donated to the Patagonia Instrument Project.  It feeds right into the ethos of why I started the company, to get kids excited about playing and learning music.' - Emma Newton, Newton's Music, Surrey

'I wish you all every success with the Patagonia Instrument Project, may the Red Violin find new musical life for years to come.' - Madeleine Mitchell, Director of the Red Violin Festival

'We are deeply grateful for this project, we have many musical dreams and we are full of enthusiasm to fulfil them, but sometimes resources are scarce so we highly value your collaboration.' - Paz Misurelli, Arcos Strings, Trevelin

Registered Charity No. 1170987           

Patron: Catrin Finch

FFIDIL COCH

Mae ein offeryn cyntaf wedi gwneud y daith i Patagonia ac yn symboleiddio dechreuad ein gwaith ni ym Mhatagonia.  Rydyn ni'n gweld y Ffidil Coch nid yn unig fel symbol o Gymru, ond hefyd fel symbol o'r bondiau rhwng pobl Cymru a Patagonia. 

Yn 2007 cynhaliodd Caerdydd yr wyl Ffidil Coch, dathliad eclectig o'r ffidil draws y celfyddydau.  Roedd ffidil coch maint llawn, a wnaed gan Emma Newton, wedi cael ei ennil mewn raffl gan Sheila Hobbs o Penarth.  Mae Sheila wedi bod yn chwarae'r offeryn mewn grwpiau gwerin gyda ffrindiau yng Nghymru, yr Alban ac yn Llundain.  Mae hi nawr wedi rhoi'r offeryn i'r Prosiect ar gyfer rhoi bywyd newydd cerddorol iddo. 

Chris Stock yn derbyn y Ffidil Coch oddiwrth Sheila Hobbs yn Penarth.

Gwnaeth y Ffidil Coch y croesiad hir i Chubut ym Mhatagonia gyda'r cyflwynydd teledu Cymraeg Siân Lloyd, a oedd yn teithio fel gwadd y llysgennad Ariannin.  Wnaeth Siân trosglwyddo'r offeryn mewn seremoni i ddathlu pen-blwydd y dref Trefelin, a leolir yn odre'r Andes.  Roedd pennaeth y Cyngor Prydeinig yn yr Ariannin, y Gweinidog dros Diwylliant a Llysgennad Prydain yno i gyflwyno'r Ffidil Coch i'r gynuned lleol.

Chris yn cyflwyno'r Ffidil Coch i Siân Lloyd yng Nghaerdydd.

Mae't Ffidil Coch wedi cael ei rhoi i Paz Misurelli.  Fydd o hefyd yn cael ei ddefnyddio gan yr athro Demian Luaces ar gyfer dysgu a perfformio ofewn yr Escuela ARCOS yn Trefelin am gweddill y flwyddyn. Fydd o wedyn yn cael ei rhoi i'r disgybl fwyaf addawol yn yr ysgol.  Ar ol hyn, fydd y ffidil yn teithio oamgylch Chubut yn cael ei chwwarae gan gwahanol grwpiau, ac yn y dyfodol yn dod nol i Gymru ermwyn hyrwyddo y Prosiect yma. 

Cliciwch yma i weld Demian yn chwarae'r Ffidil Coch ym Mhatagonia.

'Mae'n ffordd wych i orffen fy mlynyddoedd gyda'r ffidil, felly diolch yn fawr am eich prosiect anhygoel ac am gynnwys fy nghyfraniad bach.' - Sheila Hobbs, Penarth

'Dwi'n meddwl ei fod yn gyffroes iawn fod y Ffidil Coch wedi cael ei rhoi i'r Prosiect.  Mae'n bwydo'n dda imewn i'r ethos pam ddechreuais i'r cwmni, ermwyn cael plant yn gyffroes am chwarae a dysgu cerddoriaeth.' - Emma Newton, Cerddoriaeth Newton

'Rwy'n dymuno pob llwyddiant i'r Prosiect, ac yn gobeithio fydd y ffidil coch yn dod o hyd i fywyd cerddorol newydd am flynyddoedd i ddod.' - Madeleine Mitchell, Cyfarwyddwr yr Wyl Ffidil Coch

'Rydym yn hynod ddiolchgar am y prosiect hwn, mae gennym lawer o freuddwydion cerddorol ac rydym yn llawn brwdfrydedd i'w cyflawni, ond weithiau mae adnoddau yn brin, felly rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad yn hynod.' - Paz Misurelli, Llinynnau Arcos, Trefelin

Paz Misurelli a Demian Luaces yn derbyn y Ffidil Coch yn Nhrefelin. 

Supported by Teithiau Tango

© 2020 Patagonia Instrument Project

bottom of page