top of page

TESTIMONIALS

TYSTEBAU

'It seems incredible to me and it also fills me with joy to know that there are people like you, who against all the obstacles, remain firm with their goal and their dream that Patagonian kids can learn to be musicians with excellent quality instruments!' - Joaquín Silva, Rawson, Chubut
'All ARCOS are very grateful to the Patagonia Instrument Project and especially to Chris for all the effort, dedication and passion that you give to the project.  For us it is very valuable what it has achieved and I find great satisfaction in receiving from musicians who are so far from us.  It is the first time that we feel accompanied, supported and that they take us into account.  That is very special for us.'
Paz Misurelli, Trevelin, Patagonia
'I´m glad and excited about this project!  I really can't find a word to say thanks!  The local people are still talking about the BBC NOW and I´m very happy for the music and the relationship between Wales and Patagonia!!'
Héctor MacDonald, Trelew, Patagonia
'I wish you all every success with the Patagonia Instrument Project, may the Red Violin find new musical life for years to come.' - Madeleine Mitchell, London

'We are deeply grateful for this project, we have many musical dreams and we are full of enthusiasm to fulfil them, but sometimes resources are scarce so we highly value your collaboration.' - Paz Misurelli, Trevelin, Patagonia

'It will give me great solace and pleasure to know that Jane’s guitar will be being played, with love and passion in Patagonia.  What an inspiring movement yours is.'

Bob Steel, Cambridgeshire

'We had a wonderful concert of the Puerto Madryn Youth Orchestra who have truly blossomed after the BBC NOW visit. May your good work continue.' -  Robin and Vicky Wilson, Puerto Madryn, Patagonia

'Music is such an intrinsic part of Welsh identity and Teithiau Tango is delighted to be involved in the fantastic Patagonia Instrument Project, supporting youth groups and schools interested in learning musical instruments.'

Angeles Santos Rees - Co-Owner, Teithiau Tango

'Mae hi i weld yn anhygoel i mi fod pobl fel chi, yn dilyn ei breuddwydion, fod pob plentyn ym Mhatagonia yn gallu dysgu cerddoriaeth ar offerynnau o safon!'
Joaquín Silva, Rawson, Chubut
'Y mae ARCOS i gyd yn gwerthfawrogi y gwaith mae'r Patagonia Instrument Project yn gwneud, yn enwedig Chris, sydd wedi ymrhoi gymaint a sydd dal mor weithgar i'r prosiect.  I ni mae'n werthfawr iawn gweld beth maen't wedi cyflawni, a hefyd pleser mawr yn derbyn offerynnau o cerddorion sydd mor bell ohonom.  Hwn yw'r tro cyntaf ein bod yn teimlo unrhyw cymorth yn ein cerddoriaeth.  Mae hyn yn wych iawn i ni.'
Paz Misurelli, Trefelin, Patagonia
'Rydw i'n falch ac yn gynhyrfus am y prosiect!  Dwi'n methu ffeindio'r geiriau i ddweud diolch!  Mae'r pobl lleol dal yn siarad am y gerddorfa, a dwi'n hapus iawn am y perthynas cerddorol a personol rhwng Patagonia a Cymru!!'
Héctor MacDonald, Trelew, Patagonia
'Rydw i'n dymuno pob llwyddiant i'r Patagonia Instrument Project, a dymunaf bywyd cerddorol newydd i'r Feiolin Coch am flynyddoedd i ddod.' - Madeleine Mitchell, London

'Bydd yn rhoi cysur mawr a phleser I mi wybod y bydd gitâr Jane yn cael ei chwarae, gyda chariad ac angerdd ym Mhatagonia. Mae eich mudiad chi yn ysbrydoledig.' 

Bob Steel, Swydd Caergrawnt

'Cawsom cyngerdd arbennig gyda cerddorfa ieuenctid Puerto Madryn sydd wedi  blodeuo ers ymweliad y BBC NOW. Cadwch lan eich gwaith da.' - Robin a Vicky Wilson,

Puerto Madryn, Patagonia

‘Mae cerddoriaeth yn elfen hanfodol o hunaniaeth Cymraeg a mae Teithiau Tango yn hynod a hapus i fod yn rhan o’r Prosiect Offeryn Patagonia ac i gymorthi grŵpiau ieuenctid ac ysgolion sydd gyda diddordeb mewn dysgu offerynnau cerdd.’

Angeles Santos Rees - Cyd-berchennog, Teithiau Tango

'Rydym yn hynod ddiolchgar am y prosiect hwn, mae gennym lawer o freuddwydion cerddorol ac rydym yn llawn brwdfrydedd i'w cyflawni, ond weithiau mae adnoddau yn brin, felly rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad yn hynod.' - Paz Misurelli, Trefelin, Patagonia

Registered Charity No. 1170987    

Patron: Catrin Finch

© 2020 Patagonia Instrument Project

Supported by Teithiau Tango

bottom of page