top of page

THE TEAM

Principal Percussion

BBC National Orchestra of Wales

Prif Offerynnwr Taro

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Chris Stock

Chris joined the BBC NOW in 1983 and became Principal Percussionist in 1987. When the orchestra created an education department he was one of the first players to work for it and he continues to take part in many varied projects.  Chris taught both instrumental and workshop leading skills at the Royal Welsh College of Music and Drama for over 24 years, and has trained many of the professional percussionists working in Wales today.

Ymunodd Chris a'r BBC yn 1983 ac mae o wedi bod yn Brif Offerynnwr Taro y gerddorfa ers 1987.  Pan ddechreuodd y gerddorfa greu adran addysg, Chris oedd un o'r chwaraewyr cyntaf i weithio ar ei gyfer.  Mae o dal yn parhau i gymryd cyfran mewn llawer o brosiectau amrywiol.  Mae Chris wedi bod yn dysgu yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ers dros 24 mlynedd, ac mae nifer fawr o gyn ddisgyblion Chris yn offerynwyr taro profesiynol yng Ngymru heddiw.

Rachel Ford

Cello

BBC National Orchestra of Wales

Sielo

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Rachel has been a member of BBC NOW since 2013.  Before that she enjoyed a varied freelance career as a cellist and teacher and has worked with many orchestras, ballet and theatre companies in London and the UK, but also in the USA and Malaysia.  Rachel coaches on the National Children's Orchestra of GB. She studied at the Purcell School of Music, The Royal Academy of Music and the State University of New York.

Mae Rachel wedi bod yn aelod o Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ers 2013.  Cyn ymuno a'r gerddorfa roedd hi'n mwynhau gyrfa amrywiol fel sielydd ac athrawes.  Mae hi wedi gweithio gyda nifer fawr o gerddorfeydd, cwmniau theatre a bale ym mhrydain, America a Malaysia.  Un o'i hoff swyddi hyfforddi yw mentora Cerddorfa Plant Cenedlaethol Prydain Fawr.  Astudiodd Rachel yn Ysgol Purcell, ac yr Academi Frenhinol Llundain, a hefyd yn Prifysgol wladwraeth Efrog Newydd. 

Registered Charity No. 1170987               

Patron: Catrin Finch

Y T​ÎM

Phil Girling

Associate Principal Percussion

Welsh National Opera

Prif Offerynnwr Taro Cysylltiol

Opera Cenedlaethol Cymru

Phil has enjoyed a busy freelance career in Cardiff with Welsh National Opera and BBC NOW after graduating from the Royal Welsh College of Music and Drama over 30 years ago.  He has taught at the college for many years and now heads the Junior Conservatoire Percussion Department, tutoring the next generation of professionals and leading music workshops throughout Wales.

Mae Phil wedi mwynhau gyrfa lawrydd brysur yng Nghaerdydd gyda Opera Cenedlaethol Cymru a BBC NOW ar ôl-graddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru dros 30 mlynedd yn ôl. Mae o wedi dysgu yn y coleg am nifer o flynyddoedd, a mae o nawr yn bennaeth ar yr adran taro yn y coleg iau.  Mae o'n falch iawn I ddysgu y genhedlaeth nesaf o chwaraewyr proffesiynol.  Mae o hefyd yn arwain gweithdai cerdd ledled Cymru.

Trumpet

BBC National Orchestra of Wales

Trwmped

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Robert Samuel

Robert has been a member of the BBC NOW trumpet section since 2002.  Having been educated in West Glamorgan, he enjoyed being a member of the National Youth Orchestra and Brass Band of Wales.  Robert studied at the Royal Academy of Music in London with James Watson.  He has a real passion for teaching at all levels, and particularly loves returning to the National Youth bands and orchestras of his youth to coach and nurture talent. 

Mae Robert wedi bod yn aelod o Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ers 2002.  Cafodd eu addysg yn Gorllewin Morgannwg, ac oedd yn aelod o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctig Cymru, a Band Prês Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.  Astudiodd Robert yn yr Academi Frenhinol yn Llundain gyda James Watson.  Mae dysgu'r trwmped yn chwarae rhan bwysig yn eu fywyd, a mae o'n hoff iawn o tiwtora ar bandiau pres a cerddorfeydd cenedlaethol y mae o eu hun wedi bod yn aelod. 

Supported by Teithiau Tango

© 2020 Patagonia Instrument Project

bottom of page